Rundhøjen

På gamle kort – eksempelvis på de såkaldte “høje målebordsblade”, der er fremstillet i perioden 1842-1899 – ses på vestsiden af Fejø en afmærkning med betegnelsen “Dørsten”.

Høje målebordsblad 1842 - 1899. Geodatastyrelsen.

Høje målebordsblad 1842 – 1899. Geodatastyrelsen.

På “Fund og fortidsminder” beskrives rundhøjen således:

“Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 – 501 f.Kr.)
Signatur for stendysse afsat på “høje målebordsblade” med navnet “Dørsten”.
Høj markant synlig høj med diameter på ca. 9 meter. Spor efter firkantet indhegning på ca. 15 x 15 meter ses på reliefkort”.

På ovenstående 2 fotos ses anlægget både på luftfoto fra 1954 og fra 2014.
Da der tilsyneladende stadigt er synlige rester på luftfotos og på Google må jeg forbi snarest muligt for at se på sagerne.
Underligt at man som indfødt aldrig er stødt på højen før – eller endsige har hørt om den.