Kirkeskibe

“Som man vil vente foreligger der en del vidnesbyrd om at nogle af de skibsmodeller, der er ophængt i vore kirker, skal være givet af skibbrudne og reddede søfolk. Ganske vist drejer det sig kun om mellem én og to procent af det samlede antal, og en del af dem er endda tvivlsomme, men på den anden side er det ikke umuligt, at en del andre skibe har været votivgave, uden at overleveringen véd noget at melde derom. Om der i den katolske tid har hængt kirkeskibe i danske kirker, véd vi ikke, men sandsynligt er det, og i analogi med forholdene i nutidens katolske lande tør man sikkert antage, at sådanne skibe væsentligt har været votivskibe, selv om det vel ikke er udelukket, at tanken om skibet som symbol har spillet en rolle”.

Ovenstående er uddrag af artikel “Søfarendes Votivgaver til danske kirker” af Henning Henningsen i årbogen fra 1950 fra Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Kirkeskibe i Fejø kirke:

“Ebenetzer” på et postkort fra omkring 1908

I Fejø kirke pryders kirkens midtergang af 3 kirkeskibe, der opleves som sejlende i konvoj efter alder med orlogsfregatten Enighedenforrest, dernæst følger Ebenetzer og endelig til sidst koffardiskibet Familien Iversen”.

Forsvundne kirkeskibe i Fejø kirke

I Nationalmuseets beskrivelse af Danmarks kirker kan man under beskrivelsen af inventar i Fejø kirke læse:

»Søemands Minde«, fra 1846, brig, hang vestligt i skibet og blev 1866 flyttet til tårnrummet (kaldsbog).

I “provstesynet” i 1826 nævnes tre små skibe (rgsk.).

Af de ved “provstesynet” nævnte tre små skibe, er ingen angivet med navn og dermed i princippet ukendte. Det ene af disse skibe kan dog med en vis sandsynlighed identificeres som værende “Enigheden”, der blev ophængt i 1811.

Man kan derfor slutte, at der i alt må være tre nu forsvundne kirkeskibe; nemlig de to uidentificerede, som nævnes i “provstesynet” i 1926 og senere navngivne “Søemands Minde”, som først kom til i 1846.

Hvad mon der er blevet af disse forsvundne  kirkeskibe – tænk hvis de kan opspores!

1 d3b6ead891 Kirkeskibe/Om-kirkeskibe bde1804d3c
Hjem / Om-kirkeskibe
Skibsmodeller-i-Danske-kirker-Jes-Kroman.pdf

Soefarendes-Votivgaver-til-danske-kirker-Henning-Henningsen.pdf

2