Familien Clausen – en slægt på Vejrø

Det er ikke muligt at tale om øen Vejrø nord for Fejø og en del af dette sogn uden at omtale to familier, der gennem 100 år var stærkt repræsenteret på øen. Det drejer sig om familierne Kastrup og Clausen, der havde det fællestræk, at de begge stammede fra nabosognene Stoense og Snøde på Langeland i 1830´erne og stort set virkede samtidigt på øen fra ca. 1830.

Mens der har været diverse artikler og notater om familien Kastrups virke f. eks. i Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog for 1953: Krigsassessoren på Vejrø og hans slægt
(V. J. Bøndergaard), så er der ikke på samme måde foretaget en opsamling af familien Clausen. Nærværende notat gør forsøg på gennem omtale af primært 1. og 2. generation af familien at samle det væsentlige om personerne og delvist deres virke. Grundlaget er primært folketællinger, kirkebøger og Fejø Birks registreringer om sognets ejendomme og derudover i mindre omfang ved søgning på internettet. Notatets manglende fuldkommenhed ligger bl.a. i, at destinationssteder ved flytninger fra Vejrø ikke altid er kendte eller umiddelbart kan opspores. Dermed mistes kontinuitet i beskrivelsen af slægterne.

Forskelligheder i de registrerende personers baggrund gør, at informationerne i de gennemgåede kilder er med varierende konsistens mht. stavemåde og navne- og årstalsangivelser. F.eks. staves familienavnet på forskellige måder: Clausen, Chlausen og Klausen. I den efterfølgende gennemgang er konsekvent anvendt dåbsnavnet på den første person i familieforløbet: Clausen, selv om det for interesserede personer kan virke lidt forvirrende.

På øen levede til tider andre ”Clausener”, der ikke var i familie med nærværende focus. Disse andre indgår ikke i den samlede beskrivelse.

Familien Kastrup

Krigsassessor Anders Chr. Kastrup (19.5.1768– 18.4.1841) købte ved auktionsskøde 25.1.1831 en gård matr.nr. 4a, som han døbte  ”Nygaard”, der var Vejrøs største gård på den nordvestlige del af øen. I de første år dyrket ved hustruen Karen Jensdatter Madsen, men fra 1836 og frem til sin død ved ejeren selv. Med stor virkelyst igangsatte han betydelige bygningsforbedringer og nybyggede hovedbygningen, der stod frem til den brændte 6.12.1980.

Gården forblev i Kastrups eje frem til årsskiftet 1888/1889, hvor den anden familie tog over ved Daniel Clausen. Det var fra nu – bortset fra perioden 1924 – 1929 – og frem til udgangen af 1939 denne familie, der styrede gården. I perioden 1831 – 1939 var der således kun to ejerfamilier.

Familien Clausen

Denne familie stammede på linie med familien Kastrup fra Snøde og Stoense sogne på Langeland. Tilflytning til Fejø Sogn var ligeledes i 1830´erne. Det vil derfor være en nærliggende antagelse, at der på en eller anden måde i 1830´erne har været dialog mellem de i dette notat omhandlede personkredse. På Vejrø ses imidlertid ikke, at der skulle være skabt familiære bånd mellem familierne.

Jacob Pedersen, Vejrø og Peder Hansen (Smed), Fejø

Disse to familier er stamfædrene til den følgende familie Clausen på Vejrø.

1: Jacob Pedersen tilflyttede Vejrø 8.4.1835 med familien til en gård beliggende på den nordøstlige del af øen med matr. nr. 2a, der senere kaldes ”Jacobsminde”. Gården var købt ved skøde af 6.3.1835 og forblev i familiens eje stort set til 1915. Ved fraflytningen fra Snøde var Jacob Pedersen gårdfæster. Nu blev han gårdejer. I 1845 frasolgte han til Generaltoldkammeret det første jordareal på øen til brug for fyrtårnet, der blev taget i brug i 1846.

Den tilflyttede familie udgjordes af efterfølgende førstnævnte, men derudover var der 3 døtre, der forblev i Snøde

Jacob Pedersen f. 1887 – 8.2.1865
Birthe Margrethe Klausdatter f.1776 – 12.5.1856
Claus Pedersen 23.4.1814 – 21.2.1893
Anders Clausen Pedersen 4.6.1819 – død før 1899
Peder Pedersen 18.4.1823. Flyttet til København 1853
Ane Maria Pedersdatter 12.1.1821
Gift 5.11.1851 med Ole Nielsen, Horslunde f. 28.3.1823

Fortsat i Snøde:

Bodil Katrine Jacobsdatter 29.6.1810
Gjertrud Jacobsdatter 1.11.1812
Karen Jacobsdatter 21.11.1815

Alle kom fra Snøde på Langeland. Bemærk navneangivelsen til “Pedersen” I modsætning til kirkebøgernes udvisende “Jacobsen”. Bliver ændret ved senere folketællinger. Af det efterfølgende ses, at det kun var Claus og Anders, der forblev på øen.

Claus Jacobsen – se senere under Peder Hansen

Anders Clausen Jacobsen

Gift 10.1.1851 på Fejø med Ane Malene Nielsen 20.6.1825 – død 12.6.1902, Fejø

Overtager 18.5.1850 ”Jacobsminde” fra sin fader. Gården sælger han ud af den nære familie den 24.12.1880, hvor Albrecht Mortensen bliver ny ejer efter at denne havde ejet matr. nr. 1a (”Valodia” eller tidligere kaldet ”Lundegaard”). Den 16.12.1889 genkøber familien gården, idet Jacob Clausen (søn af Claus Jacobsen) bliver den nye ejer frem til 18.12.1915, hvor Niels Peter Kristensen overtager. Det er Jacob Clausen, der i forbindelse med sit køb frasælger 825 kvadratalen (325 kvadratmeter) til en kirkegård i 1890. Og det er hans navn, der giver gården sit navn.

Ved folketællingen i 1890 er Anders Clausen Jacobsen med familie fraflyttet øen. Hvorhen vides ikke, men Ane Malene angiver i 1901 som enke at være flyttet til møller Gerhard Christensen, Fejø i 1899 fra Østofte. Anders Clausen fremgår ikke af kirkebogen her.

Børn:

Karen Margrethe Andersen 2.12.1851
Gift 7.4.1869 med Mads Poulsen, Fejø 12.2.1840
Tvillingerne Pouline og Marianne Poulsen f. 19.12.1869
Christoffer Nielsen Andersen 21.4.1855. Var fraflyttet øen i 1880
Jacob Pedersen Andersen 21.4.1855. Var fraflyttet øen i 1880
Niels Jørgen Andersen 28.4.1859. Var fraflyttet øen i 1890

Der var således ingen af børnene, der havde et voksenliv på Vejrø

2: Peder Hansen med tilnavnet smed ud fra funktionen som landmand og smed tilflyttede Fejø ved køb af gård på matr. nr. 13b af Vesterby den 12.12.1836. Gården blev omkring 1880 af en senere ejer udvidet med arealet matr. nr. 14b til det, der i dag er Herredsvej 58, Fejø.

 Den tilflyttede familie udgjordes af:

Peder Hansen f. 1797 – 6.12.1865, Vejrø
Frederikke Sofie Rasmusdatter f. 1786 – 6.4.1858, Fejø
Dorthe Marie Pedersen f. 1824, plejebarn
Hilleborg Pedersen 23.3.1826 – 2.8.1864, Vejrø

I løbet af 1840´erne tilkom Claus Jacobsen, Vejrø, idet han med fædrene som faddere blev gift med Hilleborg 19.11.1847 og indgik som indsidder i svigerfaderens bedrift. Denne ejendom købte han 26.7.1851 og drev den frem til 22.12.1858, hvor han med sin hustru og børnene flyttede til Vejrø efter overtagelse 22.12.1858 af gården matr.nr. 3a ”Blæsenborg”.
Det var Vejrøs 2. største gård beliggende på den sydvestlige del af øen. Svigerfamilien blev efter salget boende hos Claus og Hilleborg, og efter hustruens død i 1858 flyttede Peder Hansen senere samme år med til Vejrø, hvor han døde som aftægtsmand.

Claus Jacobsen og Hilleborg Pedersen

Claus Jacobsen 23.4.1814 – 21.2.1893, Tryggelev og død og begravet på Vejrø

Hilleborg Pedersen 23.3.1826 – 2.8.1864, Snøde og død på Vejrø samt begravet på Fejø Kirkegård efterladende sig husbond på 50 år og 5 børn i alderen 7 – 15 år, der alle var født på Fejø.

Gift 19.11.1847 i Fejø Kirke. Forlovere er deres fædre: Jacob Pedersen og Peder Hansen (Smed). Ejer gården matr.nr. 3a ”Blæsenborg ”22.12.1858 – 29.09.1892, hvor han sælger til sønnen Niels. Claus dør 5 måneder efter salget.

Og med dette ægteskab er det familiære grundlag skabt for familien Clausen.

Børn:

 1. Jacob Clausen 30.10.1848 – 8.3.1915, Vejrø
 2. Daniel Clausen 21.3.1850 -13.5.1938, Bandholm
 3. Peter Anton Clausen 18.2.1852 – 1932. Sted ukendt
 4. Niels Clausen 10.11.1855 – 29.10.1929, Fejø
 5. Morten Clausen 26.5.1857 – 15.1.1903, Fejø
 6. Birthe Margrethe Frederikke Clausen 19.12.1859 – 20.7.1890, Vejrø

Fik en dødfødt søn 9.6.1890 ca. 6 uger før hun døde.

Ugift – begravet Vejrø eller Fejø?

Jacob Clausen

Født 30.10.1848 på Fejø. Død 8.3.1915 på og begravet på Vejrø.

Gift 26.5.1876 med Jensine Caroline Pedersen fra Fejø (23.4.1853 – 23.9.1933) døde på og begravet på Fejø

Boede og arbejdede på Vejrø matr. nr. 3a – ”Blæsenborg” med sin familie hos forældrene.

Jacob Clausen købte herefter matr. nr. 2a ”Jacobsminde” den 16.12.1889 af Hans Nielsen Albrechtsen, og den blev solgt af hans enke til Niels Peter Kristensen 18.12.1915, hvorefter hun flyttede til hus og efter 1921 med børnene Alfred og Augusta til Østerby som husejer af matr. nr. 60a.

”Jacobsminde” var købt af Jacob Pedersen 6.3.1835 og overgik i perioden 18.5.1850 – 24.12.1880 til og ejet af Anders Hansen Jacobsen, der var søn af Jacob Pedersen.

Familien Clausen var således ejer af gården i 70 år af perioden 1835 – 1915

Børn:

 1. Peder Clausen 7.3.1876
  Om personen ved vi ikke mere end fødselsdatoen. Hvad og hvor han virkede er således ukendt. Ved folketællingen i 1901 er han ikke på Vejrø
 2. Casper Sørensen Clausen 17.8.1877 – 9.6.1902
  Ugift. Død og begravet på Vejrø
 3. Claus Bernhard Clausen 24.11.1879 – 3.1.1968, Fejø
  Gift 29.6.1900 med Karen Rasmine Stine Pedersen 14.1.1880 i Stokkemarke. Død 1.8.1915 i forbindelse med dødsfødsel af pige. Begravet på Vejrø.

Tilflyttet Vejrø i 1901 og her (som i Birket, hvor han kom fra) beskæftiget ved landbrug og var smed samt nu husejer til matr.nr. 3b og  matr.nr. 5: ”Dan´s Hus”.

Børn:

 1. Valborg Mathilde 3.4.1900, Stokkemarke – død 15.4.1965
 2. Carla Caroline Elisabeth 21.5.1901, Vejrø. Ses med ophold på Hjemmet for Vanføre
 3. Karen Marie 27.9.1902, Vejrø – død 25.5.1937, Fejø. Begravet på Vejrø
  Gift 27.3.1925 med købmand Johan Peter Juliussen, Vejrø (21.11.1886 – 13.10.1962). Efter at være stoppet som købmand i 1939 forbliver han på Vejrø til medio 1940´erne, hvor han flytter til Østerby, Fejø efter af have solgt ejendommen til frugtgrosserer Lembcke, København (også køber af Nygaard).
  Begge ægtefæller begravet på Vejrø kirkegård med påsat gravsten. J. P. Juliussens dødsfald er ikke registreret i kirkebogen for Fejø SognBørn:
  Kaj Juliussen 17.3.1926 – 8.11.1997, Vejrø. Flytter med Claus Bernhard Clausen til Østerby. Er antagelig urnenedsat på Vejrø efter kirkegården blev taget ud af brug
  Eva Johanne Juliussen 9.8.1931, Vejrø
  Johannes Juliussen 14.3.1935, Fejø
 1. Martha Astrid  24.4.1904, Vejrø – død 11.5.1996
  Gift 22.3.1931 på Fejø med Chr. Villebæk 13.1.1908 – 9.10.1977Børn:
  Hendes søn: Svend Thyge Klausen 21.2.1924
  Fælles børn: Yrsa Agnete Villebæk 13.2.1932
  Hein Christian Villebæk 30.8.1935
 1. Edith Helga 26.10.1905, Vejrø – død 1932
 2. Gudrun Agnes 28.9.1907, Vejrø – død 1.4.1980
 3. Verner Henry 22.6.1908, Vejrø

FT 1940 bor i Østerby med faderen Claus Bernhard Clausen, søster Hildeborg Augusta Clausen og Kaj Juliussen, 14-årig søn af afdøde (1937) søster Karen Marie og købmand Juliussen, Vejrø

 1. Esther Lilly 15.12.1909, Vejrø – død 4.3.1999
 2. Harry Asger 1.6.1912, Vejrø – 11.3.1990
 3. Jacob Frederik Halvor 1.3.1915, Vejrø – 28.7.1991
 4. Anna Dorthea Mathilde Clausen 14.7.1882

Gift 12.3.1902 med skibstømrer Peter Christian Clausen søn af Daniel Clausens hustru.

 1. Karen Marie Clausen 26.8.1884 – 3.2.1903, død ugift på Vejrø
 2. Alfred Clausen 24.10.1886. Død ugift 7.9.1933 på Fejø
 3. Hildeborg Augusta Clausen 15.3.1888 oppebar invaliderente.
  Flyttede med faderen Claus Bernhard Clausen til Østerby, Fejø, hvor hun døde ugift 30.3.1966
 4. Bertha Margrethe Frederikke Clausen 26.6.1891. Død ugift 29.11.1914 på Fejø
 5. Johannes Clausen 30.11.1893 – 1.12.1893

Daniel Clausen

Født 21.3.1850 på Fejø. Død 13.5.1938 i og begravet i Bandholm
Gift 7.9.1879 med Karen Kristine Marie Christensen, Utterslev 9.9.1853 – 23.10.1931 død i og begravet i Bandholm.
Ved giftermålet var hun enke (gift 31.10.1873) efter manden Niels Larsen, der døde 26.1.1877, og med hvem hun havde datteren Laura Petra Katinka Larsen og sønnen Peter Christian Clausen.
Daniels beskæftigelse i Utterslev var som gårdejer og tømrer.

Tilflytter Vejrø med overtagelsen af matr. nr. 4a ”Nygaard” den 31.12.1888, som han ejer indtil salget til nevøen Peter Clausen 31.12.1913. I tilknytning til hovedmatriklen omhandles også tidligere, nu og senere udstykninger 4a – 4g samt et fælles areal matr. nr. 6 for de fire gårde på øen. Ved overtagelse af gården oprettes samtidig forpagtningskontrakt med Edmund Hansen (20.3.1887), der var gift med Hildeborg Kristine Clausen datter af Daniel Clausen. Det er således tvivlsomt, om Peter Christian Clausen overhovedet har drevet Nygaard.
Han optræder ikke i folketællingerne 1916 og 1921. Er derfor udenøs  – antagelig Bandholm.

I 1884 var matr. nr. 4c udstykket til skolen og en mindre landejendom matr. nr. 4d i 1887 til Mathias Hansen, hvis søn Amandus forblev på øen til sin død i 1959. Denne ejendom var i 1836 huset for krigsassessoren, da han i 1836 kom til Vejrø og gik i gang med nybygning af Nygaard.

Efter salget i 1913 af Nygaard flytter Daniel og Karen Kristine til Bandholm til et hus under Knuthenborg på Birketvej og forbliver i området til deres død som hhv. 88 og 78 årige.

Hverken den mindre ejendom eller Nygaard eksisterer i dag.

Køberen af Nygaard i 1913 er i Fejø Birks registrering anført som P. Clausen, som principielt kan være tre personer: Peter Anton søn af Claus Jacobsen, der som født i 1852 er 62 år, kan næppe være den nye ejer. Derefter Peter (søn af Jacob Clausen) eller Peter Christian (søn af den nuværende ejer Daniel Clausen). Peter Christian virkede som skibstømrer og boede ikke på Vejrø. Da der i forbindelse med handlen indgås forpagtningsaftale med Hilleborgs mand kunne det tyde på, at gården bliver i den nære familie, da Hilleborg og Peter er søskende, selv om ejeren ikke er landbrugeren. I 1914 er Peter Christian registreret i Bandholm, hvortil han er kommet efter 1911, og hvortil forældrene også var tilflyttet. Det må derfor være en nærliggende antagelse, at det er Peter Christian, der har investeret i gården.

Børn:

 1. Laura Petra Katinka Larsen 3.12.1874, Utterslev
 2. Peter Christian Clausen 25.3.1879, Utterslev
  Gift 12.3.1902 med Anna Dorthea Mathilde Clausen (14.7.1882) datter af Jacob Clausen, ”Jacobsminde”.Børn:
  Søren Ejnar Aksel Clausen 7.4.1902, Vejrø.
  Peter Emil 21.5.1914, Bandholm
 3. Karl Albert Clausen 19.9.1880, Utterslev. Virker som skibstømrer og bådbygger
  Gift 17.7.1907 på Fejø med Gudrun Haldora fra Island 15.1.1888Børn:
  Ernst Christian Clausen 2.12.1907, Island. Skibsbygger
  Gunnar Albert Clausen 19.10.1911, Bandholm. Skibsbygger
  Oskar Aage Clausen 6.7.1916, Bandholm
  Jonthor Erland Clausen 11.6.1921, Bandholm
  Arne Børge 4.12.1924, Bandholm
 4. Hildeborg Kristine Clausen 1.6.1882, Magletving
  Gift 18.10.1908 med Edmund Monrad Hansen (20.3.1887, Vaalse – død 1946), der blev forpagter af Nygaard i 1913 – 1924, hvorefter familien fraflytter øen. Edmund var inden giftermålet ansat på Nygaard.Børn:
  Eli Hansen 22.9.1913, København
  Kjeld Nygaard Hansen 24.12.1915, Vejrø
  Irene Hansen 12.4.1918, Vejrø
  Vagn Axel Hansen 13.9.1920, Vejrø

Ingen af børnene får et voksent virke på Vejrø.

 

 1. Aksel August Clausen 30.9.1883, Magletvinge. Død 1986
  Gift 20.10.1907 med Agnes Rigmor Julie Andersen, København f. 24.7.1881
  Aksel var købmand i matr.nr. 4h købt 11.9.1911 som øens 2. købmand samtidig med Christoffer Clausen i matr.nr. 5 (7.5.1863), der ikke var i familie. Købmandstilværelsen sluttede med salg af ejendommen 5.7.1918 til Hans Christian Valdemar Petersen. Herefter forlod Aksel og Agnes øen.
 2. Anna Elisabeth Clausen 5.6.1888, Vejrø. Havde forladt Vejrø i 1911. Gift med Poul Thorvald Larsen (1891 – 1975). Ukendt opholdssted.

Peter Anton Clausen

Født 18.2.1852 på Fejø og flyttede med forældre og søskende til Vejrø i 1858. Forlod øen i perioden 1870 – 1880 til ukendt sted. Antagelig til Vestlolland, idet han bliver gift med Anna Karoline Nielsen fra området med hvem han får 2 børn: Aage og Christine. Ud over dødsåret 1932, men ikke dødsstedet, er der ikke flere personlige oplysninger. Familien har næppe haft noget med Fejø Sogn at gøre.

 Niels Clausen

Født 10.11.1855 på Fejø og døde 29.10.1929 på og begravet på Vejrø
Gift på Fejø 29.4.1896 med Caroline Hansen af Nakskov 29.3.1876 – 13.8.1940 død på og begravet på Vejrø.

Købte 1892 matr. nr. 3a ”Blæsenborg” af sin fader Claus Jacobsen og beholdt den til 1919. Herefter var han pensionist i Arninge frem til 1929, hvor han kommer tilbage til Vejrø og erhverver matr. nr. 4a ”Nygaard”, men dør samme år. Enken beholder gården frem til 21.6.1937, hvor sønnen Morten Casper Clausen overtager ejerskabet. Men kun for kort tid, da han allerede 20.12.1939 afhænder til frugtgrosserer Lembcke, København og dermed kom ejerskab og drift af gården under andre vilkår.

Børn:

 1. Claus Charles Clausen 3.2.1897
  Gift med Ingrid Frederikke f. 15.10.1899. Var i 1933 købmand i Kuditze, Arninge
 2. Petra Margrethe Clausen 26.10.1898. Flyttede fra øen efter 1916
 3. Hilleborg Jakobine Clausen 26.9.1900 – 2.10.1900, Vejrø
 4. Morten Kasper Clausen 21.3.1905
  Gift 31.7.1927 med Agnes Laura Clausen f. 30.4.1907, SøllestedBørn:
  Niels Hugo Clausen 4.1.1928
  Lars Ole Clausen 8.6.1933
  Var købmand i Landet og senere gårdbestyrer i Søllested inden tilbageflytningen til Vejrø for at overtage Nygaard, som han havde i 2½ år indtil 20.12.1939, inden han igen blev købmand på øen efter J. P. Juliussen. Morten Kasper Clausen bliver øens sidste købmand
 1. Lars Henry Clausen 24.10.1904 – 24.10.1904, Vejrø
 2. Vagna 31.12.1918 – 12.3.1919

Morten Clausen

Født 26.5.1857 på Fejø og døde 15.1.1903 på Vejrø, hvor han blev begravet.
Forblev ungkarl, men var forelsket i en ”Emma”, der imidlertid forsmåede ham.
Denne oplevelse medførte, at han begik selvmord.

Den omtalte Emma er antagelig Emma Katrine Albrechtsen (27.6.1856), der var enke efter Peder Mortensen Albrechtsen (22.3.1853 – 25.12.1887) med hvem hun havde sønnen Peter Albert Julius (11.8.1887). Efter mandens pludselige død blev hun gårdejer af matr. nr. 1a ”Lundegaard” (senere kaldet ”Valodia”) og havde derved ansat Morten Clausen som gårdbestyrer. De var af samme alder.

Ejendomsbesiddelser

På Vejrø var 4 gårde og 7 – 8 huse i denne periode, vi betragter.

Med udgangspunkt i den opførte slægtsoversigt skal der efterfølgende opsummeres hvilke gårde og huse, der har været i familie Clausens familie. Som stamfader anses i efterfølgende alene Jacob Pedersen, idet den anden stamfader Peder Hansen (smed) ikke var erhvervsaktiv efter sin tilflytning til Vejrø i 1858.

Matr.nr. 1a (”Lundegaard” senere ”Valodia”):
Denne gård har aldrig været i familiens eje.

Matr.nr. 2a (”Jacobsminde”):
6.3.1835 Jacob Pedersen – familiens stamfader
18.5.1850 (til 24.12.1880) Anders Clausen Jacobsen – søn
16.12.1889 (til 18.12.19) Jacob Clausen – ældste søn af stamfaderens ældste søn Claus Jacobsen

Matr.nr. 3a (”Blæsenborg”):
22.12.1858 Claus Jacobsen – stamfaderens søn
29.9.1892 (til 20.6.1919) Niels Clausen – 4. barn af Claus Jacobsen

Matr.nr. 4a (Nygaard”):
31.12.1888 Daniel Clausen – 2. barn af Claus Jacobsen
31.12.1913 (til 26.9.1924) Peter Christian Clausen – søn af Daniel Clausen.
Ejendommen blev drevet af ejerens søster og dennes mand Edmund Hansen
12.10.1929 Niels Clausen – 4. barn af Claus Jacobsen (tidligere ejer af ”Blæsenborg”)
1.07.1930 Caroline Clausen – enke efter Niels Clausen
21.06.1937 (til 20.12.1937) Morten Kasper Clausen – søn af Niels og Caroline Clausen

Matr.nr. 3b og senere samtidig matr.nr. 5 ”Dans Hus”
14.3.1902 (til 4.1.1916) Claus Bernhard Clausen – 3. Søn af Jacob Clausen

Matr.nr. 4b:
Hus på grund der tidligere er udstykket af ”Nygaard”, men nu overtaget af Daniel Clausen, da han køber denne gård 31.12.1888

Matr.nr. 4f: (”Mejeriet”)
29.6.1901 udstykker Daniel Clausen (”Nygaard”) et stykke jord til brug for opførelse af mejeri til Niels Chr. Christiansen

Matr.nr. 4h (”Købmandens hus”):
11.9.1911 (til 5.7.1918) Aksel August Clausen – 5. barn af Daniel Clausen

Matr. nr. 5 (senere ”Dans Hus”):
28.01.1910 Claus Bernhard Clausen – 3. søn af Jacob Clausen
22.10.1921 (til 28.2.1922) Jensine Caroline Clausen – Claus Bernhards moder

Matr.nr. 6: mindre arealer beregnet for afgræsning for de fire gårde

Fejø Kirkegård

På kirkegården står en marmorplade monteret på træramme af drivtømmer.
Inskriptionen lyder: Fjernt for øjet nær ved hjertet. Marmorpladen er antagelig resterne fra et gravsted, hvor navne og datoer nu efter tidens tand er uden identifikation. Gravstedet er forsvundet, som det nu gør sig gældende på alle kirkegårde, men minderne om de afdøde lader sig ikke udslette. Teksten for denne enkelte person kan således dække hele kirkegårdens funktion og virke.

Dertil er lokale kirkegårde gode steder for minderne. Det gælder også for kirkegården på Vejrø.

Etableret i 1890 ved udstykning af jord fra Claus Jacobsens ejendom ”Blæsenborg” og senere ved overdragelse til Fejø Kirke 8.2.1893 eller 13 dage før sin død. Kirkegårdens første begravelse var netop Claus Jacobsen – måske er datteren Birthe Margrethe, der døde juli 1890, også begravet på stedet, da hun er eneste person på Vejrø, som er død i perioden 1890 – 1892.

I dag er kirkegården fredet og varsomt vedligeholdt. Det betyder fortsatte mindeplader om de i dag registrerede gravpladser, hvoraf 11 tilhører medlemmer af familien Clausen med den ældste, der omtaler Claus Jacobsen.

De kirkelige handlinger fandt i en vis udstrækning sted i forbindelse med anvendelsen af skolen, der var beliggende ved kirkegården. Skolestuen blev anvendt til barnedåb, begravelser og gudstjenester. Beliggenheden af Vejrø i forhold til Fejø Kirke var upraktisk. Derfor var skolen et godt alternativ. Og det gjaldt ikke mindst ved begravelser, hvorved man ikke skulle transportere kisten ad søvejen til Fejø.

Udarbejdet af Arne Fredens
Odense i maj 2020