Møller

Der har været møller på Fejø langt tilbage i tiden. På et gammelt kort fra 1776, er der  angivet en i Vesterby og en i Østerby. Faktisk var der på et tidspunkt ansøgning om etablering af yderligere en mølle til forarbejdning af korn, men det blev afslået.

Bemærk at begge møller på kortet er oprindeligt angivet som stubmøller.

Møller

Omkring 1900 var der dog 3 møller, der kunne male korn, på Fejø:

Stubmøllen i Vesterby på Dalmosevej 2

En hollandsk mølle på Herredsvej 122

Østerby Mølle på Herredsvej 278A

Ud over disse møller har der i en periode været en vindmølle til elproduktion på elværket samt flere mindre private vindmøller, som blev anvendt til drift af afvandingsanlæg rundt omkring på øen.