Fattiggården

Fattiggården “Dalmosegård”, der nu er nedrevet, lå for enden af Dalmosevej i nr. 10.

Peder Hansen, der var født på Fejø i 1861, drev sammen med hustruen Karen Emilie Rasmussen fattiggården på Fejø i en årrække. Først i 1900 tallet blev fattiggården nedlagt fordi der ikke længere var behov for en sådan på Fejø. Årsagen var sandsynligvis det relativt beskedne befolkningstal.

Efter lukningen af fattiggården på Fejø flyttede ægteparret til Nybølle, hvor de drev fattiggården i nogle år.

I Folketællingen i 1845 fremgår, at der også har været et Fattighus i Østerby idet der opregnes flere fattiglemmer, der henholdsvis bebor værelse 1-2-3-4.

Materiale om fattiggården/fattighuset efterlyses