Celt

Celt økser – er små bronzeøkser på ca. 6 cm i længden og 4 cm i bredden.

Der dukkede en Celt økse op af jorden på Fejø i 2008. Ud over dette eksemplar, er der tidligere på Fejø fundet en Celt, som befinder sig på Ø-museet.

Ordet Celt kommer fra det latinske “celtis”og betyder mejsel.  En Celt formodes at have været et specialiseret arbejdsredskab og muligvis et krigsvåben eller en kombination af begge dele. Mest taler for et arbejdsredskab, idet de støbte økser efterfølgende er blevet “koldhærdet” for at de kunne gøres endnu skarpere , hvilket ikke har været nødvendigt for at knuse et kranie.

Celt-øksen på billedet ovenfor, er fundet af smed Aage Jensen, Herredsvej 79 omkring 1960 formentlig i området ved Skalølille  og kan ses på Ø-museet.

Hovedet på Celt økser er hult og har været monteret på et skaft med en vinkel/krumning for enden hvorpå celten har været anbragt. Øjet på øksehovedet har været anvendt til at bindet hovedet til skaftet således at det blev fastholdt.

Kun I ganske få tilfælde, er der fundet rester af træ i øksens hoved.

Hyppigt løsfund.

Celt økserne, er blandt de hyppigst forkommende løsfund fra yngre bronzealder, der tidsmæssigt gik fra omkring år 1.000-500 f.Kr..
De hyppigste fundsteder er  i moseområder, hvor der i mange tilfælde er lokaliseret en boplads fra bronzealderen i nærheden.

Der er kun fundet meget få Celte, der er nedlagte som egentlige gravgaver. Da de hyppigst forekommende fundsteder, som ovenfor nævnt, er i moseområder, antages det at der er tale om såkaldte offergaver.

Læs mere om Celte her.