Brietøksen

Brietøksen, er den eneste kendte økse af jern, der er fundet på Fejø. Den dukkede op en forårsdag i 1964 på en nypløjet strandeng ved Briet.

Finderen, gårdejer Mogens Johannesen, der boede Skovvej 36, vidste straks at det var et spændende fund han havde gjort. Derfor kontaktede han Nationalmuseet, som fik øksen overdraget til konservering.

Jeg gik i klasse med Mogens Johannesens datter Anne. Jeg husker, at Nationalmuseet kvitterede med et foto af den flot konserverede økse. Det var ledsaget af en meget spændende flintøkse fra deres magasiner.

Brietøksen – fundet i 1964 af gårdejer Mogens Johannesen, Skovvej 38

Øksen, der er omkring 1000 år gammel, er en såkaldt bredøkse (navnet hentyder til den brede æg) og er godt 15 cm lang og 10 cm bred over æggen.

Brietøksen er en våbenøkse.

Øksen, der uden tvivl er fremstillet til våbenbrug, er som type fundet i flere vikingegrave. Bayeuxtapetet fra Normandiet viser en økse af samme type som Brietøksen i brug under slaget ved Hastings i 1066.

På udsnittet af Bayeux tapetet ses krigeren til venstre for rytteren på den brune hest svinge en bredbladet økse svarende til Brietøksen.

På baggrund af flere samtidige afbildninger kan man se, at den type økser har været monteret på et over 1 m langt skaft og sandsynligvis har været svunget med begge hænder. Øksen er kendt under navnet “den danske økse”, eller “daneøkse”.
Denne betegnelse vidner om, at våbnet har været meget populært blandt danske vikinger.
Øksetypen blev blandt andet anvendt af fodfolket i den engelske hær mere end 30 år efter at hærens tidligere øverste chef, den dansk-engelske konge Knud den Store, der selv var en dansk vikingesøn, var død.

Om øksen siges: “Intet skjold og ingen rustning kan modstå denne økses hug, når den med begge hænders kraft bliver svunget gennem luften”

En 70 meter lang nøjagtig kopi af Bayeux tapetet kan ses udstillet på Børglum Kloster.